Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

  • OZNÁMENÍ
  • Vážení zákazníci, Za několik hodin v čase od 4.00 - 6.00 bude probíhat další část údržby systémů internetu provozovaného přes kabelovou televizi. V průběhu servisních úkonů může docházet v lokalitá... Více informací zde

Novinky

Oznámení o změně cen tepla

Vážení zákazníci,


kvůli zásadním změnám v energetice musíme po téměř dvou letech přistoupit ke změně ceny za teplo ve Žďáře nad Sázavou, a to ještě před dokončením účetního (kalendářního) roku.


V souladu s čl. VI. Smlouvy o dodávkách tepla dojde od 1. 10. 2021 ve Žďáru nad Sázavou ke zvýšení cen tepla na obou odběrových úrovních soustavy zásobování teplem:

Primární úroveň odběru 724 Kč/GJ, tj. 2,61 Kč/kWh bez DPH

Sekundární úroveň odběru 760 Kč/GJ, tj. 2,74 Kč/kWh bez DPH

Ceny v ostatních soustavách zůstávají na stejné úrovni. Kompletní ceník najdete na www.satt.cz.


Příčinou je prudké zrychlení celoevropského přechodu k uhlíkově neutrální energetice a radikální ochraně klimatu. Nástroj tohoto přechodu (daň) – emisní povolenky za vypouštěné oxidy uhlíku (EUA) – se zásadně promítají do nákladů na výrobu tepla. Níže uvedený graf ukazuje skokový růst jednotkové ceny emisní povolenky za posledních 5 let.


Zdroj: Trading Economics


Vyšší cena bude platit pouze v posledních 3 měsících roku 2021. Odráží mimořádné náklady, se kterými jsme nemohli v předběžné ceně kalkulovat, protože vznikly v první polovině letošního roku. Od ledna roku 2022 by se cena měla snížit, protože náklady na EUA budou rovnoměrně rozprostřeny do ceny během celého roku (nejen do jednoho čtvrtletí).


Cena tepla patří i přesto mezi nejnižší ve srovnání se všemi ostatními zdroji teplené energie. Ceny emisních povolenek a dlouhá zima 2020-21 se promítají i v ostatních energetických komoditách. Elektřina vzrostla meziročně doposud o cca +107 %, plyn dokonce o cca +132 %. Zvýšení ceny tepla je navíc pouze dočasné na poslední 3 měsíce roku 2021 a kryje neplánované oprávněné výdaje na EUA.


Navzdory zdražení vychází průměrná cena tepla v letošním roce stále příznivě na 556 Kč/GJ (tj. cena, která měla být od začátku roku, aby kryla veškeré oprávněné náklady). Tato cena je vhodná pro porovnání s jinými zdroji vytápění.


Modernizace kotelny Libušín


K podobnému „skokovému“ zvýšení ceny emisních povolenek došlo už v průběhu roku 2018. Od té doby situaci bedlivě sledujeme a od roku 2019 připravujeme generální rekonstrukci kotelny Libušín. Kotelnu vybavíme moderními, vysoce účinnými plynovými kotli a kogeneračními jednotkami vyrábějícími kromě tepla i elektřinu. Libušín bude nově plnit úlohu hlavního zdroje tepla pro celé město. Teplárnu doplníme akumulačními zásobníky pro nezávislý provoz kogeneračních jednotek a okrajově i o výrobu tepla ze slunce.

Cílem je stabilizovat cenu tepla a vytvořit vysokoúčinnou, ekologickou a efektivní soustavu zásobování teplem. Kromě toho zásadně zlepšíme ovzduší ve Žďáru nad Sázavou (odstavení hnědouhelných, neodsířených kotlů ve ŽĎASu).


Naše kroky jsou podložené řadou analýz, které potvrzují, že výroba, distribuce a cena tepla je vzájemně provázaný celek. Modernizací Libušína se kruh uzavře a celý proces budeme mít ve svých rukou. Doufám, že toto nelehké období společně úspěšně zvládneme, snažíme se ze všech sil!


Jiří Malý

ředitel divize Teplo

SATT a. s.

Publikováno 31.8.2021 v rubrice Oznámení, Teplo
SATT

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro vás, pokud si nevíte rady s výběrem nebo kombinací našich služeb.