Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

  • OZNÁMENÍ
  • Vážení zákazníci, dne 23. 7. 2024 v čase od 7:00 do 24:00 hod. dojde k přerušení dodávek tepelné energie v celé soustavě zásobování teplem ve Žďáře nad Sázavou. Více informací naleznete zde ... Více informací zde

Historie společnosti SATT

Vznik společnosti SATT se datuje do roku 1995, kdy privatizací Okresního podniku bytového hospodářství vznikla akciová společnost, jejíž hlavní činností se stala výroba a rozvod tepla s působností ve městech Žďář nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a v obci Dolní Rožínka. 

První roky

V prvopočátku SATT a. s. zajišťovala výrobu nebo distribuci tepla ve všech těchto lokalitách. V průběhu následujících let však v oblasti tepelného hospodářství docházelo ke změnám. V roce 2000 byl zcela ukončen provoz tepelného hospodářství v Novém Městě na Moravě (do této lokality vstoupil zahraniční investor). Nové Město na Moravě však zůstalo i nadále akcionářem SATTu. 

K další podstatné změně v oblasti tepelného hospodářství došlo ke konci roku 2005. Z rozhodnutí valné hromady byla část majetku společnosti nacházejícího se na území Města Bystřice nad Pernštejnem prodána tomuto městu a současně s prodejem došlo i k ukončení kapitálové účasti Města Bystřice nad Pernštejnem ve společnosti SATT. Výše základního kapitálu však zůstala i po ukončení kapitálové účasti Města Bystřice nad Pernštejnem zachována. V té době již ekonomicky silná společnost odkoupila vlastní akcie od tohoto města a následně je převedla na zbývající akcionáře. 

Současnost

V současné době SATT a. s. provozuje tepelné hospodářství ve dvou městech, a těmi jsou Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí, a v obci Dolní Rožínka. Ve Žďáře nad Sázavou zajišťuje rozvod tepla cca do 70 % města a pouze ve špičkách zajišťuje i výrobu prostřednictvím vlastní kotelny. Ve Velkém Meziříčí a v obci Dolní Rožínka zajišťuje výrobu i rozvod z jedné kotelny. 

Co se týče historie druhé ze dvou nejvýznamnějších činností SATT a. s. tj. provozování kabelových rozvodů lze uvést asi toto. Kabelové rozvody se záměrem vybudovat multifunkční síť začaly být budovány již v roce 1994, a to jak ve Žďáře nad Sázavou, tak v Bystřici nad Pernštejnem. V prvních letech svého fungování však byly využívány pouze pro kabelovou televizi, což nepřinášelo požadované příjmy. Nejenom proto, byl vývoj této činnosti poněkud dramatičtější, než tomu bylo u tepla.

Rozvoj kabelových rozvodů

Budování kabelových rozvodů vč. příslušné technologie je z hlediska investičního velmi nákladnou záležitostí a při zahájení provozu se pak k velmi vysokým investicím přidala i špatná cenová politika (příliš nízké ceny). To vše vedlo k tomu, že se tato činnost brzy dostala do velkých ztrát. Bylo potřeba vynaložit velké úsilí, aby ze strany akcionářů byla vůbec vůle tuto činnost dále provozovat. V krátkém časovém úseku se musela udělat řada radikálních úsporných i cenových opatření, které vedly k zásadnímu obratu v hospodaření této činnosti. S postupem času začaly kabelové rozvody plnit svoji úlohu multifunkčnosti tj. začaly být využívány i pro jiné činnosti. V roce 1999 bylo prostřednictvím těchto rozvodů započato s poskytováním Internetu a v roce 2001 byl zprovozněn dispečerský systém řízení tepelných zdrojů. 

Nové služby

Od roku 2012 je součástí kabelových rozvodů i moderní datový sál se dvěma nezávislými optickými trasami a s garantovanou kapacitně neomezenou konektivitou. Po celou dobu existence společnosti je v rámci kabelových rozvodů uskutečňováno vysílání vlastního televizního kanálu TV Vysočina. Hlavním úkolem tohoto vysílání je podávat účastníkům kabelové televize aktuální informace z dění v regionu. 

I provoz televizního studia prošel celou řadou změn, které vedly k současnému stavu, kdy je studio vybaveno moderním zařízením a chod studia zabezpečuje optimální počet pracovníků. Důkazem správného fungování je fakt plynoucí ze statistiky, že zájem o reportáže TVV neustále narůstá. Dnes je činnost kabelových rozvodů svým přínosem pro společnost zcela srovnatelná s činností tepelného hospodářství.

Kromě výše popsaných dvou nejvýznamnějších činností vlastní společnost SATT i několik nemovitostí, které poskytuje k pronajmutí. Tyto budovy společnost postupně modernizuje. 

Na závěr

Co říci na závěr o dvacetileté existenci společnosti SATT? Byť byly podnikatelské záměry nově vzniklé společnosti od prvopočátku správné, nepodařilo se vždy některé věci nastartovat tak, jak by bylo potřeba pro její správné ekonomické fungování. Tyto skutečnosti vedly k tomu, že již v krátké době od svého vzniku vykazovala společnost téměř desetimiliónovou ztrátu a muselo dojít k výměně tehdejšího managementu. 

Před novým vedením pak stál nelehký úkol přeměnit společnost, která se potýkala s obrovskými finančními problémy a byla téměř odsouzena k zániku, na prosperující a stabilní firmu. Následovaly kroky typu zrušení všech neekonomických činností, organizační změny spočívající ve výrazném snížení počtu zaměstnanců, maximální úspornost nákladů u činností, které byly zachovány apod. To vše vedlo k postupné stabilizaci a posilování jejího postavení na trhu. V současné době se jedná o „excelentní společnost“ řadící se mezi nejstabilnější firmy v České republice.