Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

  • OZNÁMENÍ
  • Vážení zákazníci, dne 23. 7. 2024 v čase od 7:00 do 24:00 hod. dojde k přerušení dodávek tepelné energie v celé soustavě zásobování teplem ve Žďáře nad Sázavou. Více informací naleznete zde ... Více informací zde

Zásady ochrany osobních údajů

Rádi bychom vás ujistili, že z osobních údajů, které získáváme, shromažďujeme jen ty, které skutečně potřebujeme k zajištění bezproblémového využívání našich služeb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, současně je ale nezbytnou podmínkou pro využívání našich služeb. Shromažďování osobních údajů je pro nás také povinností vyplývající z platné legislativy.

Naší povinností je řídit se zejména:

zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích
zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti
zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

Jaké údaje o vaší osobě získáváme?

S ohledem na typ služby, který využíváte, můžeme shromažďovat tyto osobní údaje:

a) Osobní a identifikační údaje

Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa bydliště, doručovací adresa, adresa odběrného místa/místa připojení
Název obchodní firmy, adresa sídla a místa podnikání, IČ, DIČ
Telefonní čísla a e-mailové adresy
Číslo bankovního účtu a spojové číslo
Informace o platební morálce

Předmětem ochrany jsou podle zákona pouze osobní údaje fyzických osob.

b) Provozní a lokalizační údaje

Adresa datového připojení (IP adresa)
Objem přenesených dat
Telefonní číslo volaného
Telefonní číslo volajícího
Doba trvání hovoru

Zejména pro potřeby zajištění přenosu dat informačními sítěmi a provádění souvisejících úkonů, včetně vyúčtování služeb. Lokalizační údaje vznikají při využívání služeb a jsou zpracované v síti elektronických komunikací. Určují zeměpisnou polohu mobilních zařízení (číslo, název atd.).

Jaký je účel zpracování osobních údajů?

Poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro využívání služeb elektronických komunikací, což stanovuje zákon č. 127/2005. Pro jejich získání není třeba váš souhlas a není tedy možné jej ani odvolat. Zpracování osobních údajů pro jiné účely (zejména evidenční, kontrolní a marketingové) než stanoví zákon lze souhlas kdykoliv bez omezení odvolat.

Jak lze souhlas odvolat?

Souhlas se zpracování osobních údajů v případech, kdy to nevyžaduje zákon, je možné kdykoliv bez jakéhokoliv omezení písemně odvolat.

Je tak možné učinit zasláním dopisu na korespondenční adresu SATT a. s., Okružní 11, 591 01, Žďár nad Sázavou nebo zasláním e-mailu na adresu centrum@satt.cz z autorizované e-mailové adresy uvedené ve vaší smlouvě.

Kdo jsou zpracovatelé osobních údajů?

Zpracovatelem osobních údajů je společnost SATT a. s. a další spolupracující subjekty.

S osobními údaji nakládáme s maximálním důrazem na jejich ochranu, dbáme na to, aby nebyla způsobena žádná újma na osobních či osobnostních právech. Ve vztahu ke spolupracujícím subjektům a dalším třetím stranám přijímáme taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům nebo neoprávněnému zpracování, či jejich zneužití.

Správa cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

Nezbytná cookies pomáhají, aby webová stránka v pořádku fungovala.

Anonymní statistická cookies pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci používají webové stránky.