Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Správa městských lesů

Spravujeme téměř 300 hektarů městských lesů, které tvoří převážně smrkové porosty. Vzhledem k blízkosti města je upřednostňována relaxační funkce lesa před hospodářskou.

Naším cílem je mít zdravé městské lesy, které budou v plné míře využívat i příští generace.

Základní informace

V březnu 2022 převzala společnost SATT správu městských lesů, s plochou téměř 300 hektarů.

les@satt.cz
566 654 820

Provozní doba
8:00 – 14:00 hod

Samovýroba palivového dřeva

Prostřednictvím našich pracovníků si můžete domluvit samovýrobu dřeva v městských lesích.

Naše činnost

  • ochrana a obnova lesa
  • náš odborný lesní hospodář zajišťuje veškeré činnosti dle platných právních předpisů
  • ošetřování sazenic malých stromků včetně oplocování
  • vyvětvování, prořezávky a probírky
  • prodej dřeva a ostatních lesních výrobků
  • vyznačování těžby předmýtní i mýtní
  • vedení hospodářské evidence
  • údržba lesních cest a majetku souvisejícího s lesním hospodářstvím
  • další činnosti spojené se správou městských lesů v souladu s platnou legislativou

Kontakty

Ing. Petr Hromádko

odborný lesní hospodář

Ing. Radek Zlesák

správa lesa

SATT

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro vás, pokud si nevíte rady s výběrem nebo kombinací našich služeb.