SATT, a.s. – vysokorychlostní internet, kabelová televize, telefon po internetu a tepelné hospodářství

Tepelné hospodářství

SATT a.s. je společnost zabývající se výrobou a distribucí tepla a elektřiny v lokalitách Žďáru nad Sázavou, Velkého Meziříčí a Dolní Rožínky.
Ve Žďáře nad Sázavou je převážná část tepla nakupována od Žďas a.s. Vlastní zdroj společnosti, který je umístněný na sídlišti Libušín je provozován jako studená záloha a slouží převážně jako špičkový zdroj tepla. Pro všechny zdroje naší společnosti je jako palivo používán zemní plyn. Na provozech ve Velkém Meziříčí a Dolní Rožínce jsou instalovány kogenerační jednotky se spalovacími motory o výkonech 2x 140 kWe.

 

Převážná část dodávek tepla je realizována ve Žďáře nad Sázavou. Dvoutrubkové horkovodní rozvody v tomto městě mají celkovou délku 25 500 m. Maximální výkon soustavy se v současné době pohybuje na úrovni 30 MW. Předání tepla je zajišťováno na 285 předávacích místech, kde jsou instalovány tlakově oddělené objektové předávací stanice (OPS). Na těchto OPS dochází k úpravě parametrů dodávek tepla a to jak pro vytápění tak pro ohřev teplé vody. Cílem společnosti je sjednocení technologie OPS tak, aby díky unifikaci byla zajištěna maximální účinnost a ekonomika provozu. Tomuto cíli je i podřízena postupná výměna horkovodních rozvodů. Dochází k výměně potrubí uložených v topných kanálech a toto je nahrazováno potrubím předizolovaným. Od roku 2000 byl zprovozněn přenos dat na centrální dispečink společnosti, kde je prováděn průběžný dohled nad soustavou a dodávkami tepla. V roce 2009/10 byl spuštěn i centrální dohled nad izolačními stavy předizolovaných rozvodů. Veškeré výše uvedené kroky a opatření mají jediný cíl. Nabídnout zákazníkům plynulou a hospodárnou dodávku tepla za přijatelných cenových podmínek.