Technické připojovací podmínky

Technické připojovací podmínky (TPP) jsou závazné standardy pro odběrná tepelná zařízení připojená k soustavě zásobování teplem (SZT) společnosti SATT a.s. Slouží především k zajištění hospodárného a účinného provozu soustavy v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

Pro návrh technického řešení přípojky a objektové předávají stanice (OPS) pro dodávku tepelné energie (TE), jsou určující aktuálně platné právní předpisy. Veškeré technické normy a TPP slouží ke zpřesnění těchto právních předpisů. Pokud odběratel nedodrží TPP, je dodavatel tepla oprávněn odmítnout jeho připojení, či zprovoznit přípojku. TPP se vztahují na nové, modernizované nebo rekonstruované OPS, uvedené do provozu po dni nabytí účinnosti těchto TPP (4. 10. 2018).

Technické připojovací podmínky
Odběr tepelné energie z primární strany horkovodní sítě

Odběr tepelné energie z primární strany horkovodní sítě

Teplota vratné vody - v tabulce jsou uvedeny maximální povolené teploty vratné vody na výstupu z OPS (vratná voda do SZT). 

Data si můžete zobrazit i v podobě grafu.

Licence

Naše společnost podniká na základě licencí udělených Energetickým regulačním úřadem podle zákona č. 485/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění.


Jsme držitelem těchto licencí:

Licence č. 310202702 - skupina 31 výroba tepelné energie
S termínem zahájení licencované činnosti 29.1.2002 a koncem platnosti licence 13.2.2027 včetně.

Licence č. 320102737 - skupina 32 rozvod tepelné energie
S termínem zahájení licencované činnosti 29.1.2002 a koncem platnosti licence 13.2.2027 včetně.

Licence č. 110102828 - skupina 11 výroba elektřiny
S termínem zahájení licencované činnosti 29.1.2002 a koncem platnosti licence 13.2.2027 včetně.

Nabídka zaměstnání

Pro informace o možnostech zaměstnání v divizi tepelného hospodářství pište, příp. své životopisy zasílejte, na email maly@satt.cz.

SATT

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro vás, pokud si nevíte rady s výběrem nebo kombinací našich služeb.