Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

  • OZNÁMENÍ
  • Vážení zákazníci, Za několik hodin v čase od 4.00 - 6.00 bude probíhat další část údržby systémů internetu provozovaného přes kabelovou televizi. V průběhu servisních úkonů může docházet v lokalitá... Více informací zde

Obnova vetelské cesty

Pomáháme vracet život do krajiny

Naše krajina prošla vlivem intenzivního zemědělství zásadními změnami. Vlivem častého hnojení dusíkem došlo k poškození půdy, která přestává být schopna vázat vodu. Voda odtéká, bere s sebou půdu z polí a to nejcennější nenávratně mizí.

Známe příčiny problémů naší krajiny, ale zatím nejsme schopni dělat v zemědělství systémové změny. Rozhodli jsme se pomoct krajině vracet její původní strukturu v podobě malých plošek různého typu – pole, remízky, stromořadí, louka, mez, les… Tato prostorová různost je základem fungujícího ekosystému krajiny. Tam má každý svůj domov nebo úkryt, obživu, podmínky pro růst a rozmnožování. Na květy létají motýli a hmyz, opylené květy přinesou plody, které jsou obživou pro jiné živočichy… Když vše funguje, je živá i neživá část v rovnováze, vše se doplňuje a prolíná… Rozlehlé pole, které je osm měsíců holé, splňuje jen málo z toho, co může nabídnout rozmanitá krajina.

V lokalitě Vetelských rybníků se podařilo vyčlenit z jednolité plochy polí původní polní cestu. Tu jsme zatravnili a umožnili tak průchod krajinou. Zároveň je cenným „biopásem“ - remízem s trávou a lučními květy, keři, ovocnými, ale i krásnými velkými stromy. Tak vrátíme tomuto kousku Vysočiny jeho malebnost.

Cesta zmenšila plochu otevřeného pole, ze kterého odnáší cennou půdu vítr a voda. Půda je přitom jedna z nejživějších částí planety, jen v jedné hrsti jsou miliardy droboučkých mikroorganismů, nepostradatelných pro přírodní koloběh. V rámci systému krajiny je cesta důležitou linií, která přispívá k zadržení a shromažďování vody i diverzitě krajiny.

Vetelská cesta je začátkem péče o krajinu a její vodu v okolí Žďáru.