Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

  • OZNÁMENÍ
  • Vážení zákazníci, 21. 5. 2024 skončila dosavadní streamovací aplikace HBO Max, kterou nahradila nová aplikace se zkráceným názvem Max obohacena o nové funkce. Více informací naleznete zde D... Více informací zde

Obnova vetelské cesty

Pomáháme vracet život do krajiny

Naše krajina prošla vlivem intenzivního zemědělství zásadními změnami. Vlivem častého hnojení dusíkem došlo k poškození půdy, která přestává být schopna vázat vodu. Voda odtéká, bere s sebou půdu z polí a to nejcennější nenávratně mizí.

Známe příčiny problémů naší krajiny, ale zatím nejsme schopni dělat v zemědělství systémové změny. Rozhodli jsme se pomoct krajině vracet její původní strukturu v podobě malých plošek různého typu – pole, remízky, stromořadí, louka, mez, les… Tato prostorová různost je základem fungujícího ekosystému krajiny. Tam má každý svůj domov nebo úkryt, obživu, podmínky pro růst a rozmnožování. Na květy létají motýli a hmyz, opylené květy přinesou plody, které jsou obživou pro jiné živočichy… Když vše funguje, je živá i neživá část v rovnováze, vše se doplňuje a prolíná… Rozlehlé pole, které je osm měsíců holé, splňuje jen málo z toho, co může nabídnout rozmanitá krajina.

V lokalitě Vetelských rybníků se podařilo vyčlenit z jednolité plochy polí původní polní cestu. Tu jsme zatravnili a umožnili tak průchod krajinou. Zároveň je cenným „biopásem“ - remízem s trávou a lučními květy, keři, ovocnými, ale i krásnými velkými stromy. Tak vrátíme tomuto kousku Vysočiny jeho malebnost.

Cesta zmenšila plochu otevřeného pole, ze kterého odnáší cennou půdu vítr a voda. Půda je přitom jedna z nejživějších částí planety, jen v jedné hrsti jsou miliardy droboučkých mikroorganismů, nepostradatelných pro přírodní koloběh. V rámci systému krajiny je cesta důležitou linií, která přispívá k zadržení a shromažďování vody i diverzitě krajiny.

Vetelská cesta je začátkem péče o krajinu a její vodu v okolí Žďáru.