SATT, a.s. – vysokorychlostní internet, kabelová televize, telefon po internetu a tepelné hospodářství

Licence

Naše společnost podniká na základě licencí udělených Energetickým regulačním úřadem podle zákona č. 485/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění.

Je držitelem těchto licencí:

Licence č. 310202702 - skupina 31 výroba tepelné energie
S termínem zahájení licencované činnosti 29.1.2002 a koncem platnosti licence 13.2.2027 včetně.

Licence č. 320102737 - skupina 32 rozvod tepelné energie
S termínem zahájení licencované činnosti 29.1.2002 a koncem platnosti licence 13.2.2027 včetně.

Licence č. 110102828 - skupina 11 výroba elektřiny
S termínem zahájení licencované činnosti 29.1.2002 a koncem platnosti licence 13.2.2027 včetně.