2 služby za 1 cenu

Od 1. března 2009 přinášíme novým i stávajícím zákazníkům výrazné cenové zvýhodnění kombinace služeb SattNET a SattTV. Od tohoto data mohou všichni zákazníci získat ke službě SattNET zdarma Omezenou nabídku služby SattTV.

Podmínkou je pouze uzavření společné smlouvy na službu SattNET s tarifem CaTV nebo FTTx a služby SattTV případně provedení změny stávající smlouvy. Tato nabídka navíc není podmíněna závazkem využívání obou služeb na dobu určitou.

Zvýhodněná kombinace je možná pouze v lokalitách s dostupnou službou SattTV. Nelze ji tedy uplatnit v kombinaci se službou SattNET WiFi.

 

Společné využití obou služeb navíc přináší i cenové zvýhodnění dalších doposud nabízených kombinací služeb. Například: Při současném využití služeb SattNET a SattTV lze získat Omezenou a Základní nabídku (celkem 54 programů) za 270,- Kč (dříve 420,- Kč).

Pro více informací kontaktujte nebo navštivte naše Informační centrum.

Novinky

  • Čert a kačka
  • Digitální vysílání DVB-T
  • 2 služby za 1 cenu

SATT a.s.

Okružní 11
591 01 Ždár nad Sázavou

Tel.: +420 566 654 811
Mobil: +420 777 734 903
Fax: +420 566 623 268
E-mail.: info@satt.cz