2010

Rekonstrukce horkovodu v oblasti ulic - 1. Máje, U Jezu a Malá ve Žďáře nad Sázavou

Horkovodní rozvody v této oblasti byly vybudovány v šedesátých letech minulého století. V osmdesátých letech prošly částečnou rekonstrukcí, kdy se opravovaly pouze nejhorší úseky a tepelná izolace. Protože se jedná o hlavní přivaděč tepla pro sídliště ZR 3, bylo vedením společnosti rozhodnuto o jeho celkové rekonstrukci a výměně za předizolované potrubí. Pro tuto akci jsou použity rozvody se zvětšenou tloušťkou izolace s dimenzí DN 300 mm. Životnost rozvodů je plánována na 30 let (předpoklad při správné péči 50 let).
Tato akce je první etapou výměny rozvodů v této lokalitě. Další etapy proběhnou v roce 2011 a 2012, kdy bude dokončeno propojení rozvodů s již rekonstruovanou částí u domu na ulici Revoluční 1-3-5. Celý potrubní systém bude napojen na centrální dispečink a průběžně budou monitorovány izolační stavy v potrubí, tak jak již dnes ve Žďáře provádíme u jiných úseků.

Navážka potrubí a jeho vykládka z kamionu
Příprava trasy pro techniku
Stavební práce – rušení staré horkovodní šachty
Příprava stavební jámy pro pokládku kompenzátoru
Fáze výstavby kompenzátoru
Fáze výstavby kompenzátoru
Další etapa pokládky a svařování kompenzátoru
A jdeme dál
Drobné přípojky pro rodinné domy
Drobné přípojky pro rodinné domy
Drobné přípojky pro rodinné domy
Drobné přípojky pro rodinné domy

Oprava a rekonstrukce horkovodních rozvodů v oblasti 2. a 3. Základní školy na ulici Komenského ve Žďáře nad Sázavou.

 

Výměna potrubí – příprava
Demontáž starých potrubních celků
Pokládka potrubí v prostoru za 2. Základní školou
Rozvody za tělocvičnou 2. ZŠ
Montáž potrubí v prostoru před 3. ZŠ

Zahájení opravy izolací horkovodních rozvodů nad řekou Sázavou – ul. 1.Máje (dokončení v roce 2011)

V letošním roce byla zahájena oprava izolací v této oblasti. Původní izolace jsou v provozu již více než 20 let a jejich stav neodpovídá současným požadavkům na tepelné ztráty v rozvodech tepla. Nové izolace budou provedeny v nadstandardních tloušťkách a použité materiály jsou dle nejnovějších technologií. Povrchová ochrana je zvolena do pozinkovaného plechu se stříškou proti mechanickému poškození.

Původní izolace
Stav rozvodů po sundání izolace
Nové izolace s povrchovou ochranou

SATT a.s.

Okružní 11
591 01 Ždár nad Sázavou

Tel.: +420 566 654 811
Mobil: +420 777 734 903
Fax: +420 566 623 268
E-mail.: info@satt.cz