Ceny tepelné energie (TE) pro rok 2014


Horkovod Žďár nad Sázavou Cena bez DPH (s 15% DPH) za GJ
 cena TE na vstupu do výměníkové nebo blokové předávací stanice (primární cena): 363,00 Kč (417,50 Kč)
 cena TE na patě objektu pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody (sekundární cena): 410,00 Kč (471,50 Kč)

 

Cena bez DPH (s 15% DPH) za GJ
plynová kotelna K5 Velké Meziříčí 465,00 Kč (534,80 Kč)
plynová kotelna K5 Dolní Rožínka 510,00 Kč (586,50 Kč)

 

Vývoj cen

Primární cena v Kč/GJ Sekundární cena v Kč/GJ
Rok bez DPH s 5 % DPH bez DPH s 5 % DPH
2005 276,40 290,22 318,00 333,90
2006 298,40 313,40 337,00 353,90
2007 317,40 333,30 356,00 373,80
bez DPH s 9 % DPH bez DPH s 9 % DPH
2008 352,50 384,30 391,00 426,20
2009 359,50 391,90 398,00 433,90
bez DPH s 10 % DPH bez DPH s 10 % DPH
2010 359,50 395,50 398,00 437,80
2011 364,50 401,00 403,00 443,30
bez DPH s 14 % DPH bez DPH s 14 % DPH
2012 388,50 442,90 427,00 486,00
bez DPH s 15 % DPH bez DPH s 15 % DPH
2013 388,50 446,80 427,00 491,10

Porovnání cenové náročnosti při vytápění objektu teplem dodávaným ve Žďáře nad Sázavou SATT a.s. versus topení zemním plynem.

Pro objektivní porovnání cenové náročnosti použijme spotřebu tepla pro dvacetibytový objekt. Jedná se o nový objekt, zateplený s plastovými okny.

 1. Zemní plyn:
  • Roční spotřeba zemního plynu použitého pro ohřev vody k vytápění a přípravě teplé vody = 22 000 m3
  • 22 000 m3 ZP je v přepočtu z výhřevnosti 220 660 kWh = 794 GJ, při 100% účinnosti kotlů
   (použity údaje ČSN EN 13 384-1 pro tranzitní plyn typu H)
   Při uvažované průměrné účinnosti kotlů 90% se jedná o 714,6 GJ.
  • Celkové roční náklady na zemní plyn při výše uvedené spotřebě 22 000 m3 jsou 289 576 Kč vč. DPH
   (použity skutečné spotřeby a údaje z faktur dodavatele zemního plynu za rok 2009)
 2. Dodávka od SATT a.s.
  • Roční spotřeba domu je opět 714,6 GJ na topení a teplou vodu.
  • Při cenách tepla na rok 2010 - horkovod-primér, se jedná o platbu 282 624 Kč včetně DPH

Rozdíl v ceně zemní plyn / horkovod je 6 952 Kč v prospěch horkovodu.

  Další faktory jako plus pro horkovod:
 1. Bezpečnost: teplo od nás nebouchá
 2. Centrální non stop dohled nad dodávkami tepla, spolehlivost.
 3. Okamžitý servis.
 4. Dodávky tepla dle přání zákazníka. (časový program, velikosti útlumů, dozor přes internet)

SATT a.s.

Okružní 11
591 01 Ždár nad Sázavou

Tel.: +420 566 654 811
Mobil: +420 777 734 903
Fax: +420 566 623 268
E-mail.: info@satt.cz